‹ Terug

Publicatie

Een substantieel deel van de gemeenten stelt aanvullende eisen aan jeugdprofessionals

Lees meer over het onderzoek hier.

Belemmeringen en drijfveren voor waardegericht inkopen voor de zorg

Lees hier meer over dit onderzoek.

Onderzoek naar de toekomst van digitaal aanbesteden in Nederland

Lees hier meer over de toekomst van digitaal aanbesteden in Nederland.

Onderzoek naar SAS-zonder-EMVI procedures in inkoopvakblad Deal!

Lees meer over het Deal!-artikel hier.

Onderzoek naar vastgoedproblematiek binnen de gemeentelijke zorgvormen

Lees meer over het onderzoek naar vastgoedproblematiek hier.

Onderzoek naar duurzaamheidsinspanningen meten bij aanbestedingen in inkoopvakblad Deal!

Lees meer over het Deal! artikel hier.

Handreiking kostprijsonderzoek kleinschalige woonvoorzieningen jeugdhulp

Lees meer over de handreiking hier.

Onderzoek naar SAS-zonder-EMVI procedure: Is de SAS-procedure zonder EMVI dé oplossing?

Lees meer over het onderzoek naar SAS-zonder-EMVI procedures hier.

Werkinstructie Duurzaamheidsinspanningen meten bij aanbestedingen

Lees meer over de werkinstructie hier.

Meer inschrijving op uw aanbestedingen? Houd dan rekening met deze vijf factoren!

Lees meer over het onderzoek naar Tender Attractiveness hier.

Onderzoek naar gemeentelijke jeugdzorg inkoop in de Deal!: Minder aanbieders verlaagt kosten jeugdzorg niet

Lees meer over het Deal! artikel hier.

Rekenkamer onderzoek naar de regionale inkoop van Wmo- en jeugdhulp

Meer over het rekenkamer onderzoek lees je hier.

Internationaal onderzoek naar crisis inkoop in de Deal!: Zorgen voor de juiste kennis op de juiste plaats

Lees het artikel hier.

Webinar slides: ‘Public Procurement Preparedness for Future Crises-International Learnings from Covid-19’

The full presentation is available here.

Wereldwijde crisisinkoop: Hoe kunnen landen effectiever inkopen in een volgende crisis?

Lees de rapportages hier.

Deal! artikel: leren van de coronapandemie

Lees het artikel hier.

Hoe kunnen kansen voor ‘women owned businesses’ gestimuleerd worden door middel van inkoop?

De gids vind je hier.

Onderzoek over Nederlandse inkoopproblematiek gepubliceerd in gerenomeerd wetenschappelijk tijdschrift JoPP

Lees het artikel hier

Internationaal onderzoek naar inkoopproblematiek COVID-19 gepubliceerd in gerenomeerd wetenschappelijk tijdschrift IJOPM

Lees het artikel hier.

Presentatie MaSSC webinar

Vind de presentatie hier.

Er is geen simpele oplossing voor de inkoop van medische materialen in crisissituaties

Lees de zes onderling samenhangende oplossingsrichtingen hier.

Eerlijk, gezond en veilig werk in de thuiszorg - een handreiking aan gemeenten als opdrachtgever in het sociaal domein

Lees de handreiking hier.

Vijf adviezen voor value-based inkoop sociaal domein

Vijf adviezen voor value-based inkoop sociaal domein

Lees de vijf adviezen hier.

Sociaal bestek zes jaar gemeentelijke zorginkoop

Zes jaar gemeentelijke zorginkoop

Lees over de golfbewegingen en voortdurende dynamiek in het artikel.

Micropercelen

Handleiding 'Aanbesteden in micropercelen' openbaar

Lees de tips & tricks in de handreiking.

Monitor gemeentelijke zorginkoop

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020 gepubliceerd

Wederom bracht PPRC de Nederlandse inkoop van Wmo en Jeugdzorg in kaart. Lees het rapport hier.

Gemeente-zorgaanbieder relaties

Blog gemeente-zorgaanbieder relaties: opbouwen en onderhouden

Lees de blog die Madelon voor de NEVI schreef hier.

GGZ sector bekend kleur 2

Bekostiging van de GGZ: sector bekend kleur.

Niels Uenk schreef een artikel over bekostiging van GGZ-zorg. Lees het artikel hier.

In gesprek met aanbieders: in het sociaal domein kan er meer dan u (wellicht) denkt

In gesprek met aanbieders: in het sociaal domein kan er meer dan u (wellicht) denkt

Hoe? Lees het hier.

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019 gepubliceerd

Vind de rapportage hier.

Nieuw soort aanbesteding in sociaal domein

Nieuw soort aanbesteding in sociaal domein

Lees hier wat er nieuw is.

Een polder-aanpak voor de gemeentelijke zorginkoop

Een polder-aanpak voor de gemeentelijke zorginkoop

Lees hier meer over de polder-aanpak.

Wmo en jeugdhulp terug in tijd gezet

Wmo en jeugdhulp terug in de tijd gezet

Lees hier meer over de nadelige gevolgen van de recente uitspraak van de CRvB over beschikken op resultaat.

Inkoop hoofdaannemer

Laat inkoop met één hoofdaannemer links liggen

De nadelen op een rij. Lees het hier.

Ondoordacht inkopen

Ondoordacht inkopen: de hoofdaannemer

Waarom dit ondoordacht is? Lees het hier.

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018

PPRC-onderzoek 'Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018' naar Tweede Kamer Gestuurd

Vind het artikel en de bijbehorende Kamerbrief hier.

Factsheet PPRC NJi inkoop jeugdhulp 2018

PPRC - NJi Factsheet inkoop jeugdhulp 2018

Lees de factsheet hier.

Transformatie krijgt steeds meer vorm

Inkooppraktijk Wmo bij gemeenten krijgt steeds meer vorm: transformatie in uitvoering

Hoe? Lees het in het artikel.

Gemeentelijke Wmo inkoop in beeld

Een terugblik en vooruitblik: Gemeentelijke inkoop Wmo in beeld

Lees hier meer over de gemeentelijke Wmo-inkoop.

Gemeentelijk opdrachtgeverschap in de zorg

Gemeentelijk opdrachtgeverschap in de zorg: één jaar verder

Vind de rapportage voor de Transitiecommissie Sociaal Domein hier.

Resultaatgericht inkopen: twee visies

Wel of niet resultaatgericht inkopen: twee visies.

Lees de twee visies hier.

Friesland resultaatgericht inkopen

Resultaatgericht inkopen - hoe kan het?

Lees het antwoord in het artikel.

Inkoop en opdrachtgeverschap in het sociaal domein

De gemeente als opdrachtgever in het sociaal domein

Lees hier de voor- en nadelen van veelvoorkomende modellen.

Meerwaarde

Op weg naar maatschappelijke meerwaarde in het sociaal domein

Vind de rapportage voor het Minsterie van BZK/RvO hier.

Inkoop wmo 2016

Gemeentelijke inkoop Wmo: overzicht 2015 en trends 2016

Lees het overzicht en de trends hier.

Gemeente inkoper sociaal domein

De gemeente als inkoper in het sociaal domein

Vind de rapportage voor het Centraal Planbureau hier.

De beste prijs-kwaliteit verhouding?

Wat, waarom en hoe? Lees het hier.

Andere uitkomst als een van de inschrijvers niet meedoet

Andere uitkomst als één van de inschrijvers toch niet meedoet

Hoe dat kan? Lees het hier.

6 manieren om strategisch inschrijven te beperken

6 Manieren om strategisch inschrijven te beperken

Hoe? Lees het hier.

Gunningsmethodieken voor uitzendwerk

Gunningsmethodieken voor uitzendwerk

Het prijscriterium in veel aanbestedingen voor uitzendwerk krijgt vaak meer aandacht dan beoogt. Lees hier waarom.