Resultaatgericht inkopen – hoe kan het?

Voor veel gemeenten is het inkopen van resultaten in het sociaal domein een wens. Maar vaak worstelen ze met de concrete uitwerking. Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, Rotterdam en Ommen-Hardenberg zijn drie voorbeelden van gemeenten die de uitdaging zijn aangegaan.

Lees hier meer over het voorbeeld van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.