Laat inkoop met één hoofdaannemer links liggen

Gemeenten doen er goed aan niet te kiezen voor een inkoopmodel waarbij de uitvoering van de Wmo 2015 en of de Jeugdwet bij één aanbieder of consortium wordt belegd. De nadelen wegen niet op tegen de puur theoretische voordelen.

Lees de nadelen hier.