Onderzoek naar SAS-zonder-EMVI procedures in inkoopvakblad Deal!

Gemeenten kunnen in het sociaal domein aanbesteden en opdrachten gunnen zonder offertes op te vragen en zonder toepassing van gunningscriteria. De inkoopprocedure staat bekend als ‘SAS-zonder-EMVI’. In 2022 en 2023 hebben de eerste gemeenten en inkoopregio’s deze manier van inkopen toegepast.

In 2023 deed PPRC in opdracht van de gemeente Elburg – gefinancierd door het programma #Beter Aanbesteden – onderzoek naar de eerste ervaringen en geleerde lessen. Willemien Hoogenraad, Niels Uenk en Krista Boersma schreven over de uitkomsten in het vaktijdschrift voor inkopers: de #NEVI Deal!

Het Deal!-artikel is hier te lezen.