Ondoordacht inkopen

Gemeenten gaven in 2017 in het sociaal domein 724 miljoen euro meer uit dan begroot. Die financiële druk maakt dat gemeenten op zoek zijn naar oplossingen, waarbij ze vooral kijken naar modellen van opdrachtgeverschap (of: inkoop). Eén rigoreuze optie is de uitvoering van Wmo 2015 en/of Jeugdwet bij één aanbieder of consortium beleggen. Er kleven volgens Tim Robbe en Niels Uenk ook een hoop grote nadelen aan.

Wat deze nadelen zijn? Lees het volledige artikel hier.