Meer inschrijving op uw aanbestedingen? Houd dan rekening met deze vijf factoren!

Uit onderzoek van PPRC en de Universiteit Twente blijkt dat de ‘buitenkant van de aanbesteding’ significante invloed heeft op het aantal inschrijvingen op de aanbesteding. Danny Pasman onderzocht onder leiding van emeritus hoogleraar Jan Telgen de impact van factoren zoals het aantal pagina’s van de aanbestedingsdocumenten of de timing van publicatie op het aantal inschrijvingen dat een aanbesteding ontvangt.

Wat blijkt? Door bijvoorbeeld beter te rekening houden met de potentiële inschrijver en kortere aanbestedingsstukken te schrijven krijgen aanbestedingen significant meer inschrijvingen! En dus mogelijk een betere inschrijving!

Over dit onderzoek is een artikel geschreven voor het NEVI-vakblad Deal!. Het artikel is hier te lezen.