Handreiking kostprijsonderzoek kleinschalige woonvoorzieningen jeugdhulp

De maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van residentiele jeugdhulp zijn in laatste jaren stevig veranderd. De nieuwe norm is zo thuis en gezinsgericht mogelijk ondersteunen en verblijven. Voor de meest complexe doelgroepen betekent dit een beweging naar kleinschalige woonvoorzieningen. Veel jeugdhulpaanbieders en gemeentelijke jeugdregio’s zijn samen met deze beweging aan de slag. Een lastig gespreksonderwerp zijn de tarieven, want kleinschaligheid doet iets met de kostprijs.

PPRC-onderzoeker Niels Uenk schreef samen met Eveline Kampman (regioadviseur bij het ketenbureau i-sociaal domein) een handreiking over de tariefopbouw en het uitvoeren van kostprijsonderzoek voor kleinschalige woonvoorzieningen jeugdhulp. Het doel is om te leren van de eerste ervaringen van jeugdhulpregio’s, het ondersteunen van de beweging naar kleinschaligheid, en het aanbieden van een standaard zodat niet elke regio het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

De handreiking is hier te vinden.