Bekostiging van de GGZ: de sector bekent kleur

De wijze waarop zorg wordt afgerekend – de bekostigingsvorm – is één van de belangrijkste sturende elementen in afspraken tussen financiers en zorgverleners. In het gemeentelijke zorgdomein zijn verschillende vormen in gebruik en de discussie over de ‘beste’ bekostigingsvorm duurt voort. In 2022 wordt in de ‘volwassenen’ GGZ (hierna: ‘GGZ’) en forensische zorg een nieuw bekostigingsmodel ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Gemeenten hebben hier niet rechtstreeks mee te maken, maar toch is het relevant om te reflecteren op deze ontwikkeling in dit voor gemeenten aanpalende zorgveld. Welke beweging maakt men in de niet-gemeentelijke GGZ, en hoe verhoudt zich dit met de stappen die gemeenten hebben gezet ten aanzien van de bekostiging van jeugd-GGZ en andere gemeentelijke zorgtaken?

Lees het antwoord hier.