Een polder-aanpak voor de gemeentelijke zorginkoop

Er is veel weerstand tegen de huidige gang van zaken bij de gemeentelijke zorginkoop. Het meest duidelijk verwoord in: “we moeten van de aanbestedingswaanzin” af”. GroenLinks en de ChristenUnie willen om die reden de Europese regels veranderen. Hugo de Jonge suggereerde wat fundamenteler om de marktwerking in de zorg ter discussie te stellen.

Lees hier meer over de polder-aanpak.