Voor- en nadelen van veelvoorkomende modellen: De gemeente als opdrachtgever in het sociaal domein

Gemeenten hebben het eerste jaar als opdrachtgever in het sociaal domein voor de ‘nieuwe taken’ (Wmo-begeleiding, jeugdzorg en participatie) erop zitten. Voor veel mensen was 2015 een overgangsjaar waarin continu├»teit van zorg en overgangsrecht centraal stonden. Vernieuwing kwam op de tweede plaats: er werd weliswaar zwaar ingezet op wijkteams en keukentafelgesprekken, maar tegelijkertijd wordt vaak nog behoudend omgegaan met de wijze van inkoop van zorg en ondersteuning. De verschillende keuzes van inkoop en opdrachtgeverschap bepalen in hoeverre gemeenten transformeren in het sociaal domein.

Lees het volledige artikel hier.