Onderzoek naar vastgoedproblematiek binnen de gemeentelijke zorgvormen

De beschikbaarheid van vastgoed (en beschikking over passend vastgoed) vormt ook in het zorgdomein een steeds groter knelpunt. Gemeenten en zorgaanbieders worstelen dan ook met de vraag hoe zij op een duurzame en toekomstbestendige manier kunnen omgaan met zorggebonden vastgoed. Vraagstukken en problemen rondom zorgvastgoed spelen zich vaak af in de context van (gemeentelijke) zorginkoop en opdrachtgeverschap.

In het kader van dit vraagstuk heeft PPRC in opdracht van Jeugdhulp Zuid-Drenthe en met financiering vanuit het programma #Beter Aanbesteden onderzoek gedaan naar de vastgoedproblematiek en mogelijke oplossingen in het gemeentelijk sociaal domein. We hebben onder meer gekeken naar de oorzaken van deze problematiek, de huidige maatregelen in de inkoopprocedures en dit vervolgens getoetst aan praktijkervaringen.

Onze aanpak, uitkomsten en aanbevelingen staan bij elkaar in de onderzoekrapportage die nu openbaar is.

De rapportage bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

  • Een analyse van de verschillende oorzaken van de vastgoedproblematiek
  • Een inkoopdocumentanalyse om reeds genomen maatregelen in kaart te brengen.
  • Het ophalen van praktijkervaringen over de vastgoedproblematiek, (reeds) genomen maatregelen en toekomstige ontwikkelingen.
  • Een aantal concrete maatregelen om de vastgoedproblematiek te verminderen. 

Bent u geïnteresseerd in het volledige onderzoek of wilt u meer weten over de specifieke bevindingen en aanbevelingen? Lees dan het hele onderzoek via deze link.