Werkinstructie Duurzaamheidsinspanningen meten bij aanbestedingen

Om Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen verder te ontwikkelen is inzicht in de huidige MVOI-inkoopinspanningen onontbeerlijk. In het kader van onderzoek voor het programma Beter Aanbesteden ontwikkelde PPRC een methodiek om duurzaamheidsinspanningen bij aanbestedingen te kunnen meten. Deze methodiek is nu in een werkinstructie uitgewerkt, zodat gemeenten en andere overheden hier zelf mee aan de slag kunnen.

De werkinstructie bevat uitleg over het berekenen van duurzaamheidsinspanningen bij twee verschillende gunningsmethoden: Gunnen op Waarde en de Gewogen Factor Score. Er kunnen drie methoden toegepast worden om bij deze gunningsmethoden de impact op het gebied van duurzaamheid te meten:

  1. Bereidheid: hoeveel was de aanbestedende dienst maximaal bereid extra te betalen voor de prestatie op het criterium duurzaamheid?
  2. Uitgave: hoeveel is er uiteindelijk extra betaald voor de prestatie op het criterium duurzaamheid bij de winnende offerte?
  3. Toegenomen Waarde: hoeveel extra heeft de winnende offerte extra gescoord op duurzaamheidscriterium ten opzichte van de offerte die op basis van de laagste prijs zou winnen?

De werkinstructie omvat verdere uitleg en een stappenplan om de methode toe te passen en zo de bereidheid, uitgave en toegenomen waarde te berekenen. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid om zo hun duurzaamheidsinspanningen bij aanbestedingen in kaart te brengen en deze te blijven monitoren.

Voor meer informatie over het meten van duurzaamheidsinspanningen in inkoop en aanbesteding en vragen over de werkinstructie kunt u contact opnemen met Willemien Hoogenraad (willemien.hoogenraad@pprc.eu).

De werkinstructie is hier te lezen.