‹ Terug

Casus

Code Verantwoordelijk Marktgedrag: selecteren op kwaliteit, voorkomen extra prijsdruk

Lees de handreikingen hier.

Inzet intermediairs

Onderzoek naar de toegevoegde waarde en ongewenste effecten van intermediairs

Aan de inzet van intermediairs kleven voor- en nadelen. Lees hier welke dit zijn.

Kostprijsonderzoek

Kostprijs-onderzoek

PPRC voert frequent kostprijsonderzoek uit voor Wmo en jeugdhulpregio’s in het hele land. Lees hierover meer.

Trends gemeentelijke zorginkoop

Trends in gemeentelijke zorginkoop

PPRC voert jaarlijks de Monitor gemeentelijke zorginkoop uit. Lees hier meer over het onderzoek.

MASCC-project: internationaal vergelijkend inkooponderzoek ten tijde van COVID

PPRC ontving van ZonMW subsidie subsidie om internationaal vergelijkend onderzoek te doen naar inkoop ten tijde van de Covid-19 crisis. Lees hier meer.

Strategisch inkoopadvies

Strategisch inkoopadvies

Gemeente Eindhoven vroeg PPRC mee te denken over een compleet nieuwe opzet van het gemeentelijk opdrachtgeverschap. Lees hier over deze casus.

PPRC SheTrades Women-owned businesses

SheTrades: wereldwijde ondersteuning women-owned businesses

Lees hierover meer in de casus.