Kostprijs-onderzoek

PPRC voert frequent kostprijsonderzoek uit voor Wmo en jeugdhulpregio’s in het hele land. We hanteren betrouwbare en erkende methodieken. Waar mogelijk sluiten we aan bij standaard kostprijsmodellen, maar zo nodig ontwikkelen we zelf een model op maat. Een mooi voorbeeld is het kostprijsonderzoek voor de jeugdhulpregio Zuid-Drenthe, waar PPRC kostprijsonderzoek uitvoerde voor ambulante jeugdhulp, daghulp en jeugdhulp met verblijf.