Code Verantwoordelijk Marktgedrag: selecteren op kwaliteit, voorkomen extra prijsdruk

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag doet een moreel appel op opdrachtgevers, opdrachtnemers en overige marktpartijen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. 

PPRC heeft voor de Code praktische handreikingen ontwikkeld waarmee inkopende organisaties op basis van kwaliteitscriteria de beste dienstverleners kunnen selecteren. In lijn met de doelstelling van de Code wordt onder andere aandacht besteed aan criteria in relatie tot respect en aandacht voor in te zetten medewerkers. Ook het voorkomen van onnodige prijsdruk komt aan bod.

De Code is actief in vier sectoren (schoonmaak, beveiliging, catering en verhuizen) en voor elke sector is er een aparte handreiking. De vijfde handreiking, De kunst van een gewogen oordeel, gaat over het beoordelen van ontvangen aanbiedingen. Hierin leggen we uit hoe je met behulp van een goede opzet van de beoordeling borgt dat daadwerkelijk wordt geselecteerd op kwaliteit, zonder prijs onbedoeld zwaar te laten meewegen.

De handreikingen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Codekamers, opdrachtgevers, opdrachtnemers en intermediairs uit elk van de sectoren. De handreikingen zijn hier te vinden.