MASCC-project: internationaal vergelijkend inkooponderzoek ten tijde van COVID

In de zomer van 2020 heeft PPRC, in samenwerking met de Universiteit Twente en de Erasmus Universiteit Rotterdam, een subsidie toegewezen gekregen om een internationaal vergelijkend onderzoek te doen naar de inkoop en levering van kritische medische materialen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), testen en beademingsapparatuur, ten tijde van de Covid-19 crisis. Het project is MASSC (Material Supply Strategies in a Crisis) gedoopt, en loopt tot eind 2021. 

Het onderzoek kent meerdere invalshoeken en thema’s. We verzamelen data over de aanpak en geleerde lessen via een zeer uitgebreid documentonderzoek en interviews met betrokkenen bij de Nederlandse aanpak. Deze interviews vinden plaats met directe betrokken bij individuele zorginstellingen (care en cure), inkoopsamenwerkingen en netwerkorganisaties (regionaal), en de landelijke aanpak (o.a. bij ministeries, LCH, ROAZ, GGD). Naast de 60 interviews over de Nederlandse context richt het onderzoek zich op de aanpak, ervaringen en toekomststrategie in 23 andere landen middels interviews met senior inkopers van 23 andere landen. 

In het onderzoek kijken we enerzijds terug op de gehanteerde strategieën om te voorzien in kritische medische materialen: wat kunnen we leren van de aanpak in de Covid-19 crisis om beter voorbereid te zijn op een volgende crisis? Anderzijds gaat het MASSC-onderzoek verder: we kijken nadrukkelijk ook vooruit en vergelijken hoe andere landen lessen trekken en zich voorbereiden op de toekomst. Om de opgedane inzichten snel te delen en verspreiden levert PPRC verschillende producten op, waaronder webinars, (tussentijdse) praktische rapportages en wetenschappelijke artikelen. Deze zijn te zijner tijd te vinden op onze website, op de inzichten pagina.