February, 2020

now browsing by month

 

PPRC geïnterviewd door Zorgvisie

PPRC’ers Madelon Wind en Niels Uenk geven in een interview voor Zorgvisie meer duiding over de trends en ontwikkelingen in de gemeentelijke zorginkoop.

Het interview is hier terug te vinden, en meer over de trends en ontwikkelingen in de inkoop van Wmo- en jeugdhulpdiensten is hier te lezen.

PPRC’er Esmee Peters aanwezig in het Europees Parlement

Op 5 Februari heeft Esmee Peters haar onderzoek over public procurement en innovatie gepresenteerd in het Europees Parlement’s gebouw tijdens de 11e editie van het Europese Innovatie Summit. In de sessie ‘het creëren van policy instrumenten ter bevordering van inkoop en innovatie’ vertelde ze in het kort haar bevindingen. Daarnaast heeft Esmee ook kunnen luisteren naar inspirerende sprekers, zoals leden van het Europees parlement en van de Europese Commissie.

Tijdens haar presentatie stonden verschillende instrumenten uit maar liefst 23 landen centraal. In haar literatuurstudie vond Esmee gemiddeld vier instrumenten per land. Deze verdeelde ze over drie categorieën: regulatieve, materialistische en informatieve instrumenten. Uit dit onderzoek bleek dat er op dit moment voornamelijk ‘informatieve’ instrumenten worden gebruikt om innovatie te bevorderen. Van de 92 gevonden instrumenten was 50% informatief, 30% materialistisch en 20% regulatief.

De presentatie is hier terug te vinden.

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019 gepubliceerd

PPRC heeft ook dit jaar de Monitor gemeentelijke zorginkoop, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport, verzorgd. De Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019 is aangeboden aan de Tweede Kamer en daarmee vanaf heden openbaar. De Monitor is hier te lezen, en de bijbehorende Kamerbrief hier.

Een veelvoud van inkoopaspecten staat centraal in de analyses van de inkooptrajecten die dienen om per 1-1-2019 jeugdhulp en wmo-zorg te kunnen garanderen in de Nederlandse gemeentes. Hierdoor biedt de Monitor een totaaloverzicht van de 355 Nederlandse gemeenten.

Naast deze uitgebreide analyse zoomt de Monitor in op de expliciete aanwezigheid van transformatie- en kwaliteitsvoorwaarden in de inkooptrajecten in het sociaal domein. De Monitor biedt een overzicht van de manier waarop kwaliteitseisen zijn opgenomen in de selectiecriteria, geschiktheidseisen en gunningscriteria. Ook staan de onderzoekers stil bij het opnemen van transformatieplannen als input of voorwaarde van de inkoop.

Publicatie magazine ‘Nieuwe technologieën in het sociaal domein, zorg en welzijn’

PPRC BV-onderzoeker Niels Uenk heeft een bijdrage geleverd aan het Sociaalweb magazine ‘Nieuwe technologieën in het sociaal domein, zorg en welzijn’.

Niels over het artikel: “Innovatie. In het sociaal domein naast ‘samenwerking’ al jaren de heilige graal om via de inkoopstrategie te bereiken. Maar hoe doe je dit nu? In mijn bijdrage voor het Sociaalweb-magazine ‘Nieuwe technologieën in het sociaal domein’ introduceer ik een taxonomie van verschillende vormen van innovaties, vanuit een perspectief van het inkopen. Voor elke categorie geef ik vervolgens globaal verschillende mogelijkheden om inkoop hierop in te richten.”

Het gehele magazine is hier te lezen.