Trend: meer aanbestedingen Wmo en jeugdzorg

Gemeenten kiezen dit jaar vaker voor aanbesteden in het sociaal domein. Andere vormen van inkoop, zoals ‘openhouse’, worden minder toegepast. In de laatste cijfers, die gaan over 2019, is deze beweging echter nog niet zichtbaar.

Lees meer over de trends in het interview.