Sociaal domein

De gemeentelijke inkoop van ondersteuning in het sociaal domein is complex en de belangen zijn groot. Zowel voor de kwetsbare inwoners die van deze ondersteuning afhankelijk zijn, als voor de gemeenten waarvoor politieke en financiële belangen erg groot zijn. Gemeenten hebben te maken met een dynamische zorg- en aanbestedingswetgeving en opereren in een complexe politiek-bestuurlijke context.

Gemeenten zoeken via nieuwe vormen van inkoop en opdrachtgeverschap naar de juiste verhouding met zorgaanbieders en alle betrokkenen, om zorg zo goed én efficiënt mogelijk te organiseren. PPRC-onderzoekers richten zich in onderzoek en advies al 15 jaar op dit domein. We doen dit enerzijds vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid. Anderzijds biedt het sociaal domein veel uitdaging door de complexiteit, dynamiek en het multidisciplinaire karakter.

 

PPRC onderzoekt, doceert, traint, adviseert en publiceert over inkoop in het sociaal domein. Enkele (recente) voorbeeldprojecten en activiteiten zijn hieronder verder uitgewerkt.

Trainingen inkoop en opdrachtgeverschap

Trainingen inkoop en opdrachtgeverschap

Om de kennis over inkoop weer te verspreiden voert PPRC geeft PPRC ook trainingen over inkoop in het sociaal domein. PPRC organiseert in-house trainingen op maat, en levert bovendien hoofddocenten voor diverse opleidingen van de NEVI.