Onderzoekscentrum publieke inkoop en opdrachtgeverschap


Vanaf heden: dr. ir. Niels Uenk

Op 6 september heeft Niels Uenk met succes zijn proefschrift ‘commissioning of social care services – evidence from a countrywide live experiment’ verdedigd aan de Universiteit Utrecht. PPRC-onderzoeker en adviseur Niels Uenk heeft sinds 2015 de gemeentelijke zorginkoop onderzocht. Het proefschrift beschrijft het omvangrijke empirische onderzoek, waarin de Wmo-inkoop voor alle gemeenten in Nederland gedurende de periode 2015 tot 2018Read the rest of this page »


Aankondiging verdediging proefschrift Niels Uenk

Op 6 september aanstaande zal Niels Uenk – onderzoeker en adviseur bij PPRC – zijn proefschrift met de titel Commissioning of Social Care Services verdedigen aan de Universiteit Utrecht. De verdediging begint om 10:30 uur en is vrij toegankelijk, maar aanmelden via niels.uenk@pprc.euis wel noodzakelijk. Het proefschrift bevat de uitvoerige wetenschappelijke studies naar gemeentelijke inkoop van Wmo-diensten en combineert eenRead the rest of this page »


PPRC supports Public-Private Partnership capacity building in Bhutan

PPRC supports PPP capacity building in Bhutan  PPRC provided a Public-Private Partnership (PPP) capacity building project for the Ministry of Finance in Bhutan. PPRC consultants Madelon Wind, Dr. Frederik Vos and Prof. Dr. Jan Telgen offered two workshops in Bhutan and one in the Netherlands for selected government officials. Two workshops in Bhutan, one in The Netherlands The first 5-dayRead the rest of this page »


PPRC presenteert onderzoek op Nottingham congres

Een grote delegatie PPRC-onderzoekers was op het tweejaarlijkse Public Procurement Global Revolution – editie IX – te Nottingham vertegenwoordigd. Onze onderzoekers presenteerden papers over de inkoop van sociale zorgdiensten (zie foto), en diverse papers op het gebied van aanbestedingsrecht.


Kennis- en praktijkdagen contracteren in het sociaal domein

Ook dit jaar was PPRC BV weer aanwezig bij de kennis en praktijkdagen ‘contracteren in het sociaal domein’ van het ministerie van VWS. Middels twee drukbezochte workshops hebben we de deelnemers op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen en mogelijkheden bij de inkoop in het sociaal domein. Allereerst vertelde Niels Uenk meer over de stand van zaken in hetRead the rest of this page »