March, 2016

now browsing by month

 

Elisabetta Manunza geïnterviewd voor Staatscourant

‘Ik heb met verbazing zitten luisteren’, dat zegt Elisabetta Manunza in een interview dat op 29 maart 2016 in de Staatscourant verscheen naar aanleiding van het recent gevoerde Kamerdebat over de wijziging van de Aanbestedingswet.

‘Er had meer in gezeten. Vooral voor aanbestedingen onder de Europese drempelbedragen, maar ook voor sociale diensten, zegt hoogleraar Elisabetta Manunza over de aanstaande wetswijziging. ‘Het besef dat onze samenleving via aanbestedingen wordt ingericht, komt in de discussie onvoldoende naar voren.’ Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de nieuwe wet, toen nog een vers voorstel, kwam Manunza afgelopen november met tien aanbevelingen ter verbetering, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf. Dat was strategisch, het hadden wel dertig punten kunnen zijn.’

‘Bij goed aanbesteden,’ benadrukt Manunza, ‘dient men naar methoden te streven waar niet de overheid maximaal profiteert, maar de burgers. Dat bij aanbestedingen in grote mate diensten, werken en producten worden ingekocht die rechtstreeks ten goede aan de burgers moeten komen en niet aan de inkopende overheidsorganisaties, is een besef dat snel op de achtergrond raakt. Treinen en infrastructuur zijn er voor de burgers, net zoals de levering van water of energie, de organisatie van gezondheidsdiensten of de verwijdering van huishoudelijk afval, om er maar enkele te noemen.’
Verder lezen? Download Ik heb met verbazing zitten luisteren

IPSERA congres

Op het 25e IPSERA congres in Dortmund presenteerde PPRC-onderzoeker Niels Uenk samen met collega-onderzoeker Jane Lynch van de Cardiff Business School een paper over ‘sociale inkoop’. In het paper vergelijken Uenk en Lynch de praktijken rondom sociale criteria in publieke inkoop in Nederland (Social Return) en Wales (Community Benefits). Tevens is Niels Uenk op het congres benoemd als lid van de Executive Committee van IPSERA. Niels neemt de rol van penningmeester op zich.

IPSERA (International Purchasing and Supply Education and Research Association) is de internationale vereniging voor onderzoek en onderwijs op het gebied van inkoop en supply chain management.

De participatiemaatschappij en aanbesteden

In een aanbesteding selecteert een aanbestedende dienst via een competitieve procedure de marktpartij, die de beste aanbieding heeft gedaan. Van een individuele positie voor burgers in dit proces is van oudsher geen sprake.Een twintigtal Nederlandse gemeenten, waaronder Den Haag, Amsterdam en Utrecht, willen dit veranderen. Zij baseren zich op het gedachtengoed van de Localism Act 2011 uit Engeland, die probeert de invloed van burgers op lokaal bestuur te vergroten. In Nederland bestaat er geen soortgelijke wettelijke verankering. Het is daarom aan deze gemeenten zelf om er in hun beleid mee aan de slag te gaan.

Link: De participatiemaatschappij en aanbesteden

Nieuwe inkoopmodellen

In 2020 moet minimaal 14 procent van het Nederlands energieverbruik worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Een ambitieuze doelstelling die met het huidige tempo niet lijkt te worden gehaald. Zowel private organisaties als overheden zullen extra maatregelen moeten nemen. De eigen energie-inkopen zijn hiervoor een logisch startpunt. Overheden kunnen daarbij gebruik maken van drie inkoopmodellen die door het PPRC zijn ontwikkeld.

Wouter Lohmann schreef hierover een column in Cobouw.