October, 2014

now browsing by month

 

Balkenendenorm in aanbestedingen

Alle elementen in een aanbesteding die niet bijdragen aan het contracteren van de beste uitvoering van een opdracht, kunnen dat doel juist tegenwerken. Zo ook de balkenendenorm. Artikel van Wouter Lohmann op zorgvisie.nl.

Link: balkenendenorm in aanbestedingen

Duurzaamheidscriteria in Europese Aanbestedingen

Wouter Lohmann bespreekt in Cobouw de toepassing van duurzaamheidscriteria onder de (nieuwe) Europese richtlijnen. Specifiek wordt aandacht besteed aan het begrip ‘verband houden met het voorwerp van de opdracht’.

Link: Duurzaamheidscriteria in Europese Aanbestedingen

Presentatie gunningscriteria voor medewerkers Europese Commissie

Under the title “Supplier selection in the Public Procurement directive: economic loopholes and intricacies” Jan Telgen commented on the supplier selection rules (award phase) in the EU directives. There is a whole range of literature (mostly stemming from the field of Multi Criteria Decision Making (MCDM) on this subject that is relatively little known to policy makers and buyers alike. I plan to take on a few issues:

•             Best price/quality relation in MEAT

•             Publishing weights

•             Scoring relative to the best proposal

•             Alternative methods with different outcomes

All of these have both economic and legal ramifications, which I will both discuss.

Link: Supplier Selection in the Public Procurement Directive

Waarom het inbesteden van diensten op onbegrip stuit

Afgelopen vrijdag publiceerden PPRC-onderzoekers Elisabetta Manunza, Jan Telgen en Willem Janssen het artikel “Waarom inbesteden van diensten op onbegrip stuit” in Cobouw. Zij stellen o.a. het inconsistente gebruik van marktwerking door de overheid en de machteloosheid van marktpartijen hierbij aan de kaak. Deze materie komt uitgebreid aan de orde in de cursus “Inbesteden en Publiek-Publiek samenwerken nu en straks: hoe doen we dat?” De cursus is voor overheden, marktpartijen en juristen van belang. Zeker wanneer zij diensten willen inbesteden of er juist mee worden geconfronteerd. Zie: http://www.jpao.nl/cursus/c1308/inbesteden-en-publiek-publiek-samenwerken

Link: Waarom inbesteden van diensten op onbegrip stuit

Gemeenten als opdrachtgever

Straks zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor en het welzijn van hun inwoners. Zij moeten dan diensten voor begeleiding, dagbesteding en jeugdzorg inkopen bij zorgaanbieders. Hoe gaan ze dat doen? Artikel in Lucide van Wouter Lohmann, Jan Telgen en Niels Uenk.

Link: Gemeenten als opdrachtgever