Onderzoekscentrum publieke inkoop en opdrachtgeverschap


Vierde nieuwsbrief & webinar corona-onderzoek

PPRC heeft, met haar mede-onderzoekers vanuit de Erasmus Universiteit in Rotterdam, de Universiteit Twente in Enschede een webinar gegeven over de inkoop van kritische materialen in de Corona-crisis (MASSC-project). De presentatie van de webinar is hier te vinden (in het Nederlands).  Daarnaast heeft het onderzoek niet stil gestaan. Wat er in de tussentijd nog meer is gebeurd, is te lezen in deRead the rest of this page »


Onderzoek naar toegevoegde waarde intermediairs

PPRC heeft voor de Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) een vooronderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde en ongewenste effecten van intermediairs. Uit marktonderzoek blijkt dat toegevoegde waarde van intermediairs voornamelijk zit in de kennis en kunde, maar ook in het kunnen leveren van maatwerk. Anderzijds blijkt zowel uit marktonderzoek als een eerste kwantitatieve (voor)analyse dat intermediairs ook ongewenste effecten hebben, waarbij partijdigheidRead the rest of this page »


Webinar relationeel inkopen in het sociaal domein

26 Januari houdt PPRC’er Madelon Wind een NEVI-webinar over relationeel inkopen in het sociaal domein. Madelon gaat onder andere in op het belang van het doel, communicatie en een efficiënte inrichting van de gemeente-zorgaanbieder relatie. Inschrijven kan hier.


Derde nieuwsbrief Corona-onderzoek

PPRC heeft, met haar mede-onderzoekers vanuit de Erasmus Universiteit in Rotterdam, de Universiteit Twente in Enschede en het internationale IRSPP, een stevige aftrap gegeven aan het onderzoek naar de levering van kritische materialen in de Corona-crisis (MASSC-project). De derde nieuwsbrief is hier te lezen (gezien het internationale karakter van het onderzoek English only).


PPRC geïnterviewd door Zorgvisie

PPRC-collega’s Niels Uenk en Madelon Wind zijn door Zorgvisie geïnterviewd in het kader van de recent uitgebrachte Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020. In het interview worden vier misverstanden bij de inkoop van Wmo-diensten en jeugdzorg in kaart gebracht. Lees het interview hier.