Onderzoekscentrum publieke inkoop en opdrachtgeverschap


PPRC presenteert onderzoek op Nottingham congres

PPRC_research_presented2

Een grote delegatie PPRC-onderzoekers was op het tweejaarlijkse Public Procurement Global Revolution – editie IX – te Nottingham vertegenwoordigd. Onderzoekers presenteerde papers over de inkoop van sociale zorgdiensten (zie foto), en diverse papers op het gebied van aanbestedingsrecht.


Artikel Niels Uenk bekroond tot ‘best paper on public procurement’ op IPSERA congres

4b7f5b9c-739f-47df-a708-f003b043d839

De inzending van PPRC-onderzoeker Niels Uenk, samen met de Finse wetenschapper Dr. Suvituulia Taponen, waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen zorginkoop in Nederland en Finland, is op het 29e internationale IPSERA congres in Milaan uitgeroepen tot beste inzending binnen op het terrein van public procurement. IPSERA is de internationale vereniging voor onderzoek en onderwijs op het vlak van inkoopmanagement in deLees meer…


WMO en Jeugdhulp terug in de tijd gezet

Untitled-1-01

In oktober 2018 heeft de hoogste bestuursrechter in Nederland, de Centrale Raad van Beroep, een uitspraak gedaan met verstrekkende gevolgen voor de praktijk van de gemeentelijke zorginkoop. De CRvB oordeelde dat gemeenten zorg niet langer alleen in resultaatdefinities mogen toewijzen, maar altijd minimaal het aantal uren zorg in de beschikking moeten vermelden. Hoewel de uitspraak niet rechtstreeks het inkopen vanLees meer…


PPRC vertegenwoordigd op Public Procurement Symposium in Parijs

symposiumpp

Madelon Wind en Niels Uenk hebben op het vierde Interdisciplinary Symposium on Public Procurement, gehouden op 25 en 26 oktober in Parijs, wetenschappelijk PPRC-onderzoek gepresenteerd. De PPRC-onderzoekers zijn geaccepteerd in het deelthema ‘Corruption and probity in public procurement’ met het paper ‘Municipal procurement of social care – opportunitic behavior opportunities’ (auteurs: Niels Uenk, Madelon Wind, Jan Telgen). Het paper beschrijftLees meer…


PPRC-onderzoek ‘Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2018’ naar Tweede Kamer gestuurd.

PPRC.psd juist formaat

Onderzoekers van het PPRC (Niels Uenk, Madelon Wind en Jan Telgen) hebben samen met het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van PIANOo de stand van zaken rond gemeentelijke inkoop in het sociaal domein in beeld gebracht. Van álle gemeenten hebben de onderzoekers álle inkoopprocedures en contracten van Wmo-maatwerkvoorzieningen en individuele Jeugdhulpvoorzieningen verzameld en geanalyseerd. In totaal zijn 4.140 contracten geanalyseerd opLees meer…