Onderzoekscentrum publieke inkoop en opdrachtgeverschap


Programma Masterclass ‘Samenwerking tussen lokale en regionale overheden’ 2019 bekend

e41160ca-f4d0-43d0-bbb9-e60ce85da30f-original

Lokale en regionale overheden willen hun taken steeds vaker uitvoeren in samenwerking met andere overheden. Succesvol samenwerken gaat echter niet vanzelf. Kennis van de politiek-bestuurlijke en juridische context is essentieel. Goed inzicht in beide disciplines helpt om een verantwoorde keuze te maken voor samenwerking en om deze succesvol vorm te geven. In de Masterclass ‘Samenwerking tussen lokale en regionale overheden’ Lees meer…


PPRC-onderzoek ‘Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2018’ naar Tweede Kamer gestuurd.

PPRC.psd juist formaat

Onderzoekers van het PPRC (Niels Uenk, Madelon Wind en Jan Telgen) hebben samen met het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van PIANOo de stand van zaken rond gemeentelijke inkoop in het sociaal domein in beeld gebracht. Van álle gemeenten hebben de onderzoekers álle inkoopprocedures en contracten van Wmo-maatwerkvoorzieningen en individuele Jeugdhulpvoorzieningen verzameld en geanalyseerd. In totaal zijn 4.140 contracten geanalyseerd opLees meer…


Wetenschappelijke vergadering NVvA in het teken van burgerinitiatieven, sociaal ondernemerschap en sociale ondernemingen

Untitled

Op 21 juni organiseerden Elisabetta Manunza en Willem Janssen, beiden als onderzoeker van de IOS (Institutions for Open Societies, Universiteit Utrecht)-onderzoekshub ‘Social entrepreneurship for societal challenges’ en bestuurslid van de NVvA (Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht), een wetenschappelijke vergadering voor de NVvA rondom het thema ‘De nieuwe inschrijvers op aanbestedingsprocedures’. Sociaal wetenschapper Thijs van Mierlo, directeur van het Landelijk samenwerkingsverband actieveLees meer…


Paper Gerrieke Bouwman geaccepteerd voor presentatie IPPC8 (2018) conference

logo IPPC

Van woensdag 8 t/m vrijdag 10 augustus 2018 zal de achtste editie van het ‘International Public Procurement Conference‘ (IPPC) plaatsvinden in Arusha, Tanzania. Ter gelegenheid daarvan schreef Gerrieke Bouwman een paper om een gedeelte van haar bevindingen uit haar onderzoek naar de verschillende rechtsinstrumenten voor het uitbesteden van sociale diensten aan een internationaal publiek te presenteren, alsmede om inzichten te verkrijgen uitLees meer…


Rechtsbescherming in aanbestedingszaken niet op orde

Staatscourant logo

Effectieve rechtsbescherming is cruciaal voor een goed functionerende markt voor overheidsopdrachten. Maar van effectieve rechtsbescherming  kan volgens Elisabetta Manunza (Universiteit Utrecht) en Chris Jansen (VU Amsterdam) in Nederland niet worden gesproken en dat leggen ze kort uit in een column in de Staatscourant. In Nederland is er geen onafhankelijke autoriteit die toezicht houdt op het gedrag van aanbesteders. De waarborgen die inschrijvers hebbenLees meer…