Trends in gemeentelijke zorginkoop

PPRC voert jaarlijks de Monitor gemeentelijke zorginkoop uit, waarbij in 2018 voor PIANOo en in de daaropvolgende jaren voor het Ministerie van VWS. De onderzoeksrapporten worden daarbij ieder jaar aangeboden aan de Tweede Kamer. De komende jaren zal PPRC de Monitor gemeentelijke zorginkoop blijven uitvoeren voor de VNG.

Een veelvoud van inkoopaspecten staat centraal in de analyses van de inkooptrajecten die dienen om jeugdhulp en wmo-zorg te kunnen garanderen in de Nederlandse gemeentes. Hierdoor bieden de Monitoren een totaaloverzicht van de inkoop van alle Nederlandse gemeenten per jaar. Trends en ontwikkelingen over de jaren heen worden daarbij uitgebreid in kaart gebracht.