Niels Uenk over selectiviteit bij het inkopen in het sociaal domein

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft recent onderzoek gedaan naar invloed van de selectiviteit bij inkopen in het sociaal domein op het aantal cliënten dat gebruik maakt in jeugdzorg. Veel gemeenten hanteren een lichte selectie – bijvoorbeeld via een open house model. In dergelijke gemeenten zijn typisch veel meer zorgaanbieders naast elkaar gecontracteerd. Het CPB zocht met behulp van CBS microdata uit of het aantal gecontracteerde aanbieders ook tot meer cliënten in de jeugdhulp leidt – onder het mom ‘vraag creëert aanbod’. Dit blijkt niet het geval.

Wat opvalt is dat gemeenten die in de onderzoeksperiode (2018-2019) van open house naar een strenge selectie overstappen, het qua aantal gebruikers van jeugdzorg het slechtst doen. Het is een aanwijzing dat grote koersveranderingen in de inkoop van jeugdzorg (en wmo-ondersteuning) met frictiekosten gepaard gaan, en niet (direct) winst opleveren. Over het CPB-onderzoek en dit fenomeen schreef Niels Uenk een artikel in SociaalWeb.