Interview Binnenlands Bestuur over Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2021

Naar aanleiding van de publicatie van de Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2021 zijn PPRC onderzoekers Niels Uenk en Madelon Wind geinterviewd door Binnenlands Bestuur. Uenk en Wind gaan in op de meest in het oog springende ontwikkelingen in de gemeentelijke zorginkoop. Het blijkt dat Covid-19 ook op de inkoop van Wmo-ondersteuning en jeugdhulp grote impact heeft, en dat er nieuwe trends ontstaan in bekostiging en inkoopprocedure. Lees het hele interview hier.