Internationale vergelijking materialen bij COVID-19 crisis

Public Procurement Research Centre (PPRC), heeft in samenwerking met de Universiteit Twente en de Erasmus Universiteit Rotterdam, subsidie toegewezen gekregen om een internationaal vergelijkend onderzoek te doen naar de inkoop en levering van kritieke materialen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), testen en beademingsapparatuur, in de Covid-19 crisis.  Prof. Jan Telgen: “Het doel van het onderzoek is om te leren van een internationale vergelijking van de verschillende inkoopstrategieën in de Covid-19 crisis. Eind 2021 verwachten we de resultaten.”

De subsidie is onderdeel van een breder programma van ZonMw met onderzoeken naar de maatschappelijke dynamiek tijdens en na afloop van de Covid-19 crisis en de maatregelen daarbij. Op basis hiervan wordt kennis gegenereerd  over de effectiviteit en impact van maatregelen/strategieën in respons op de coronacrisis. 

Onderzoek in drie delen

Het onderzoek zal uit drie delen bestaan. In het eerste deel van het onderzoek zal de inkoop van de kritieke materialen in Nederland worden onderzocht op nationaal niveau, maar ook in verschillende instellingen in de cure (ziekenhuizen) en care (o.a. verpleeghuizen) sector. Doel is om een goed beeld te krijgen van wat, door wie, wanneer is gedaan en hoe men van plan is met een volgende crisis om te gaan. In het tweede deel van het onderzoek wordt in 23 verschillende landen op nationaal niveau soortgelijke informatie verzameld, door middel van interviews met de hoogst verantwoordelijke voor inkoop in die landen. In het derde deel van het onderzoek komen deel een en twee samen en zullen de Nederlandse feiten en ervaringen vergeleken worden met de data uit de 23 andere landen. Daarbij wordt met name gekeken naar strategieën als de opbouw van een eigen nationale maakindustrie, het aanleggen van “ijzeren voorraden” of het maken van afspraken met toeleveranciers. 

Subsidies

Voor dit aandachtgebied werden 520 onderzoeksvoorstellen ingediend. Uiteindelijk heeft ZonMw in dit programma aan 31 voorstellen subsidies verstrekt, waaronder het onderzoek naar internationale inkoop strategieën van kritieke materialen in de Covid-crisis.