Innovatief inkopen

Zowel het inkopen van innovaties als het op een innovatieve manier inkopen zijn uitdagende onderwerpen. Bij het inkopen van innovatieve oplossingen is het per definitie lastig te omschrijven wat precies ingekocht moet worden. Daarbij passen inkooptechnieken als functioneel specificeren of specifieke procedures met successieve (onderhandelings)rondes om samen met de aanbieder(s) tot de beste nieuwe oplossing te komen. Een bijkomend probleem is dan hoe verschillende oplossingen tegen elkaar afgewogen moeten worden.

Onder inkopen op een innovatieve manier zijn velerlei methoden te noemen: van het werken met micropercelen en het conditioneel inkopen tot het werken met toewijzingsschema’s binnen raamcontracten. Deze technieken kunnen helpen om specifieke doelstellingen of randvoorwaarden bij aanbestedingen te realiseren. Denk hierbij aan het voorkomen van te veel macht bij één aanbieder, het selecteren van echte specialisten of het bevorderen van een goede contractuitvoering.

Enkele (recente) voorbeeldprojecten en activiteiten zijn hieronder verder uitgewerkt.

Inkoop en opdrachtgeverschap in het sociaal domein

Relationeel inkopen

Wij doen veel onderzoek naar relationele inkoopmethodieken, bijvoorbeeld in het sociaal domein. In dienstentriades met moeilijk contracteerbare kwaliteit kan de goede relatie met aanbieders de doorslag geven voor het bereiken van succesvolle samenwerkingsrelaties.

Functioneel specificeren

Functioneel specificeren

Niet dichttimmeren wat je precies wilt, maar de markt ruimte bieden hun expertise te tonen. PPRC gaat met regelmaat op dit thema in.