Inkoopsamenwerking

De motivatie voor gezamenlijk inkopen is vaak de gedachte dat inkopen in grotere volumes een prijsvoordeel oplevert. Dit is maar beperkt waar, zeker voor grotere organisaties. Voordelen die vaak veel belangrijker blijken zijn het voorkomen van dubbel werk (een gezamenlijk inkoopproces in plaats van elke deelnemer voor zich) en het concentreren van expertise: men kan terugvallen op experts die op basis van product- en marktkennis betere condities bereiken.

Onze inzet is gericht op het vaststellen van de mogelijke voordelen van inkoopsamenwerking. Hoe groot zijn de voordelen en wat moeten de samenwerkingspartners er voor doen om die voordelen te bereiken?