Grote hervorming jeugdzorg onnodig

Voor het Binnenlands Bestuur schreef Niels Uenk over de crisis binnen de jeugdzorg, en de plannen voor hervormingen van staatssecretaris van Ooijen. Samen met collega’s stelt hij dat de hervorming van de jeugdzorg een goede probleemanalyse en onderbouwing mist. De auteurs pleiten voor een betere probleemanalyse, en oplossingsrichtingen die daarop gebaseerd zijn. Dan zijn grote hervorming onnodig. Hoe dit in elkaar steekt lees je hier.