Eerste webinar MASCC-onderzoek

PPRC gaf, met haar mede-onderzoekers vanuit de Erasmus Universiteit en de Universiteit Twente een webinar over de inkoop van kritische materialen in de Corona-crisis (MASSC-project). De presentatie van de webinar is hier te vinden (in het Nederlands). 

* Disclaimer webinar: De presentatie laat de eerste – voorlopige – bevindingen zien. Enkele interviews, systematische analyse van de data en plaatsing in wetenschappelijke context volgen. De tussenrapportage staat gepland voor medio 2021 en de eindrapportage begin 2022.