Continuïteitsproblematiek hoogspecialistische jeugdhulp vraagt méér dan verplicht samen inkopen

Continuïteitsproblemen voor hoogspecialistische jeugdhulp krijgt terecht aandacht. Samen met Tim Robbe betoogt Niels in een nieuw blog op Zorg & Sociaalweb dat er meer nodig is dan het verplicht samen inkopen.