Analyse inkoop en aanbesteding

Inkoop- en aanbestedingsdocumenten zijn een waardevolle en rijke bron van informatie voor onderzoek naar publieke inkoop. Samen met de meldingen van inkoopplatforms over aankondigingen en gunningen omvatten de inkoopdocumenten alle feitelijke informatie over de aanbesteding: van gunningsmethodiek tot gehanteerde uitsluitingsgronden en van kwaliteitseisen tot doorlooptijd van de procedure. Wij maken voor veel onderzoek van deze objectieve bronnen gebruik.

Daarnaast zijn we ook actief betrokken bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten en het kritisch tegenlezen van documenten vóór publicatie. Voor publieke inkopers vervullen we bijvoorbeeld een rol in de tenderboard of als ‘kritische vriend’. Soms helpen we inschrijvers om een offerte op te stellen die zo goed mogelijk aansluit bij de uitvraag. Enkele voorbeelden van onze activiteiten binnen dit expertisegebied staan hieronder.

Enkele (recente) voorbeeldprojecten en activiteiten zijn hieronder verder uitgewerkt.

Tenderboard

Tenderboard

Door met een frisse en kritische blik aanbestedingsdocumenten te reviewen voordat de inkoper ze publiceert, beperken wij de kans op fouten en onrechtmatigheden en – vooral – onbedoelde uitkomsten van een aanbesteding. Door een scherpe controle vóór publicatie worden zo veel problemen en vertraging achteraf voorkomen. Elke belangrijke aanbesteding verdient een kritische review voor publicatie – de ervaring leert dat dit zich altijd terug verdient.

Rekenkameronderzoek

Rekenkameronderzoek

Het analyseren van inkooptrajecten en aanbestedingen sluit goed aan bij de doelstellingen van rekenkamers als het gaat over het onderzoek naar inkoopbeleid en -uitvoering.