WMO en Jeugdhulp terug in de tijd gezet

In oktober 2018 heeft de hoogste bestuursrechter in Nederland, de Centrale Raad van Beroep, een uitspraak gedaan met verstrekkende gevolgen voor de praktijk van de gemeentelijke zorginkoop. De CRvB oordeelde dat gemeenten zorg niet langer alleen in resultaatdefinities mogen toewijzen, maar altijd minimaal het aantal uren zorg in de beschikking moeten vermelden. Hoewel de uitspraak niet rechtstreeks het inkopen van resultaten verbiedt, heeft dit weinig zin als gemeenten bij de toewijzing van zorg ook de uren inzet ‘vast zetten’. Binnenlands Bestuur publiceerde een kort essay van PPRC-onderzoekers Niels Uenk en Madelon Wind waarin zij betogen dat de uitspraak het voor gemeenten lastig maakt om de doelstellingen van de decentralisaties te bereiken. De uitvoering van sociale zorgdiensten wordt met deze uitspraken terug in de tijd gezet. Zie het hele essay hier: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/ingezonden/wmo-en-jeugdhulp-terug-in-de-tijd-gezet.9601307.lynkx

Zie de volledige uitspraak hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3241&showbutton=true&keyword=wmo