Vierde nieuwsbrief & webinar corona-onderzoek

PPRC heeft, met haar mede-onderzoekers vanuit de Erasmus Universiteit in Rotterdam, de Universiteit Twente in Enschede een webinar gegeven over de inkoop van kritische materialen in de Corona-crisis (MASSC-project). De presentatie van de webinar is hier te vinden (in het Nederlands). 

Daarnaast heeft het onderzoek niet stil gestaan. Wat er in de tussentijd nog meer is gebeurd, is te lezen in de nieuwsbrief. De nieuwsbrief is hier te vinden. (English only). 

*Disclaimer webinar: Deze presentatie is op 27 januari 2021 gebruikt voor de eerste webinar over het lopende MASSC-project, met als doel om de allereerste –voorlopige –bevindingen snel met geïnteresseerden uit de praktijk te delen. De presentatie is gemaakt op het moment dat een groot deel van de interviews voor het project (zowel voor organisaties op regionaal en landelijk niveau, als de zorginstellingen in care en cure) zijn afgerond, maar de systematische analyse en het plaatsen in juiste wetenschappelijke en theoretische context nog moet starten. Hetzelfde geldt voor de vele andere bronnen (de document-analyse): er zijn veel bronnen verzameld en de eerste beelden zijn in deze presentatie meegenomen. De presentatie bevat daarmee de eerste voorlopige beelden, maar nog geen uitvoerige diepgravende analyses –deze volgen in de tussenrapportage (medio 2021) en eindrapportage (begin 2022).