Inkoop Sociaal Domein

Grote delen van zorgdiensten in het sociale domein zijn in de afgelopen tien jaar gedecentraliseerd. Nederlandse gemeenten werden bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007 verantwoordelijk voor Huishoudelijke Hulp. Met de decentralisatie van de AWBZ en jeugdhulp in 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding, kortdurend verblijf, beschermd wonen, en de gehele jeugdhulp. Ondertussen zijn regels voor inkopen én inzetten van zorg steeds aan verandering onderhevig.

Onderzoekers van PPRC BV voeren al meer dan tien jaar onderzoek uit naar de gemeentelijke inkoop van voorzieningen in het sociaal domein. De opgedane kennis wordt verspreid via rapporten, lezingen, opleidingen, bijdragen in populaire vaktijdschriften, interviews voor diverse media, wetenschappelijke publicaties, en rechtstreekse ondersteuning van gemeenten bij inkoopvraagstukken. De PPRC BV-onderzoekers hebben een uitgebreide database opgebouwd van alle gemeentelijke inkoopdocumenten van alle gemeenten voor nieuwe Wmo-taken, en recenter is ook het domein van gemeentelijke jeugdhulp-inkoop toegevoegd. Vanuit een objectief wetenschappelijk standpunt worden trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. Onze onderzoekers lopen voorop bij het analyseren van modellen voor opdrachtgeverschap, bekostiging en uitbestedingsinstrumenten. Door een gecombineerd juridisch en economisch perspectief ontstaat het overzicht van wat kan, mag, en wat slim is om te doen. Hieronder enkele voorbeelden van PPRC-onderzoek en advies in het sociale domein.

Voorbeelden van onderzoeksrapporten
Wetenschappelijke publicaties