December, 2016

now browsing by month

 

PPRC-onderzoek naar minister Asscher

Op 16 december 2016 heeft de Stichting van de Arbeid een verkenning gestuurd aan minister Asscher over de ‘Overgang van werknemers en hun arbeidsvoorwaarden bij aanbesteding, uitbesteding en (schijn)faillissement’. De verkenning bevat onder meer een extern advies van het PPRC over de Europese wet- en regelgeving bij aanbestedingen. Het onderzoek is uitgevoerd door Elisabetta Manunza en Gerrieke Bouwman.

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hadden de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat bezien zou worden of de Wet overgang van ondernemingen aangepast moet worden bij aanbesteding, uitbesteding en (schijn)faillissement. Hoewel deze vraagstelling binnen de Stichting niet eenduidig is beantwoord, hebben zij besloten de uitvoerige analyse die hiervoor gemaakt is wel onder de aandacht te brengen.

De bijdrage van het PPRC verschaft inzicht in de mogelijkheden die het aanbestedingsrecht biedt om de bescherming van werknemers en hun arbeidsvoorwaarden bij contractwisseling als gevolg van (her-)aanbestedingen te waarborgen.

Klik hier om het document in te zien.

Martijn Maas wint NVvA-scriptie prijs

Op 24 november jl. heeft de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) tijdens haar wetenschappelijke vergadering aan voormalig UU-masterstudent mr. Martijn Maas de tweejaarlijkse scriptieprijs ad € 1.000,- uitgereikt.

Hij schreef onder begeleiding van prof. Elisabetta R. Manunza een scriptie over het onderwerp ‘Rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht.’ De jury zal deze scriptie ter publicatie voordragen aan de redactie van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht. Het juryrapport treft u hierbij aan.