December, 2015

now browsing by month

 

Groot interview prof. mr. Elisabetta Manunza in Cobouw

Elisabetta Manunza staat met een groot interview in Cobouw van 10 december 2015.  Het interview start op de voorpagina en wordt vervolgd op pagina 3 van de krant.

Op de voorpagina het interview: “Minister Kamp vergeet toezeggingen. Evaluatie Aanbestedingswet onvoldoende gebruikt”. Minister Kamp (Economische Zaken) heeft de evaluatie van de Aanbestedingswet nauwelijks gebruikt bij het wetsvoorstel wijziging van de Aanbestedingswet 2012 . Ook is hij eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer vergeten, volgens professor Elisabetta Manunza.De Kamer moet wat haar betreft dan ook uiterst kritisch kijken naar de wetswijziging die bedoeld is om de EU-richtlijnen overheidsopdrachten en concessies uit 2014 te implementeren. “Houd daarbij de evaluatie van de Aanbestedingswet, de parlementaire geschiedenis en de toezeggingen van de minister aan de Kamer tijdens de behandeling van de oorspronkelijke wet goed in de gaten”, is haar advies.

Op pagina 3 van de krant vervolgt het interview met het stuk: “Aanbestedingswet kan veel beter”.  De aanpassing van de Aanbestedingswet aan de Europese richtlijnen uit 2014 moet veel beter. Het wetsvoorstel dat nu ruim een maand in de Tweede Kamer ligt, is op veel punten weinig evenwichtig. Zo kan de positie van het mkb beter worden geregeld en worden er nieuwe uitsluitingsgronden ingevoerd waar onvoldoende rechten ter bescherming van inschrijvers tegenover staan.

Elisabetta Manunza doet in het interview dan ook tien aanbevelingen aan de Tweede Kamer om het wetsvoorstel wijziging van de Aanbestedingswet 2012 aan te passen.

Op 11 december werd het interview tevens overgenomen in een hoofdredactioneel commentaar van Cobouw, waar de aanbevelingen van Elisabetta Manunza nog eens werden benadrukt.

Interview: Minister Kamp vergeet toezeggingen (voorpagina)
Aanbestedingswet kan veel beter (vervolg artikel)

Hoofdredactioneel 11 december: Grijze lijst

Handreiking innovatief energie aanbesteden

Nederlandse overheden willen in toenemende mate duurzame energie inkopen, maar zijn onvoldoende bekend met de (juridische) mogelijkheden hiervoor. De overheid mist daardoor nog veel kansen bij haar eigen energie-inkopen. Het PPRC heeft daarom drie aanbestedingsmodellen ontwikkeld om innovatief energie in te kopen. Elk model zet in op energiebesparing en duurzame opwekking, efficiënte samenwerking met de energieleverancier en verlaging van energiekosten. Naast de handreiking zijn ook Excelmodellen voor duurzame gunningscriteria beschikbaar.

Link: Innovatief energie aanbesteden

Interview Prof. mr. Elisabetta Manunza in De Morgen

In de Belgische krant De Morgen komt prof. mr. Elisabetta Manunza aan het woord over de onduidelijke Europese regelgeving omtrent aanbestedingen, in dit geval bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen.

Het hele bericht is hier te lezen: Overheid stuurt wie aanbesteding wint

Prof. Elisabetta Manunza organiseert samen met Prof. Chris Jansen van de VU Amsterdam het congres ‘De herziening van de Aanbestedingswet’

Aanbestedingscongres van de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam o.l.v. prof. mr. Elisabetta Manunza en prof. mr. Chris Jansen

Op 29 oktober 2015 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel heeft hoofdzakelijk betrekking op de gevolgen van de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijnen overheidsopdrachten en concessies. Om aan zijn Europese verplichtingen te voldoen, zal Nederland die richtlijnen uiterlijk op 18 april 2016 moeten implementeren.

Prof. mr. Elisabetta Manunza en prof. mr. Chris Jansen organiseren op 6 april 2016 het congres ‘De herziening van de Aanbestedingswet’ aan de VU. Tijdens dit congres wordt de aanstaande herziening van de Aanbestedingswet op verschillende manieren belicht. Het congres biedt een uitgelezen kans voor geïnteresseerden om hun kennis met betrekking tot de inhoud en consequenties van nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen voor de Nederlandse aanbestedingspraktijk te verdiepen.

Meer informatie over het congres en de wijze van inschrijven kunt u hier vinden.