September, 2014

now browsing by month

 

Relatief beoordelen (EMVI)

In een EMVI-aanbesteding worden de verschillende inschrijvingen beoordeeld op meer dan één criterium, bijvoorbeeld op prijs, kwaliteit en levertijd. Per criterium wordt een score toegekend aan elke inschrijving. Een in Nederland veel gebruikte methode hiervoor is relatief beoordelen. Deze methode kent echter een aantal nadelen, waaronder de rangorde-paradox. Artikel in Cobouw van Wouter Lohmann, Elisabetta Manunza en Jan Telgen.

Link: Andere uitkomst als een van de inschrijvers toch niet meedoet