Willemien Hoogenraad

Willemien Hoogenraad behaalde haar bachelor in Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Hierna heeft ze de master Business Administration aan de Universiteit Twente met de specialisatie Purchasing & Supply Management afgerond. Hierbij voerde ze haar afstudeeronderzoek bij PPRC uit, wat ging over de gemeentelijke zorginkoop door gemeenten. Ze deed kwantitatief onderzoek naar of het regelmatig veranderen van inkoopmethodiek in de gemeentelijke jeugdzorg invloed had op de mate van stijging in kosten van de jeugdzorg voor gemeenten.

Binnen PPRC is Willemien betrokken bij onderzoek naar gemeentelijke zorginkoop, zoals de Monitor gemeentelijke zorginkoop van 2022 en 2023. Ook heeft ze interesse in hoe duurzaamheid een rol kan spelen bij inkoop, waarvoor ze momenteel een project uitvoert over het meewegen van kwalitatieve criteria in het bepalen van de laagste prijs bij verschillende soorten aanbestedingen.