Wie zijn wij?

PPRC BV is een sociale onderneming gericht op het ontwikkelen en verspreiden van kennis over inkopen in de publieke sector. Onze medewerkers hebben wetenschappelijke ambities en combineren hun onderzoekswerk met praktische maatschappelijke inzet. Inhoudelijk werken we aan publicaties en een promotie op Public Procurement. De financiering voor deze activiteiten wordt verkregen door ook betaalde onderzoeken uit te voeren. PPRC BV is nadrukkelijk niet gericht op het maken van winst; alle inkomsten vloeien naar het onderzoek. Ter bewaking van deze doelstelling zijn de aandelen van de BV ondergebracht bij een Stichting, die toeziet op het naleven van de doelstelling.

 

PPRC BV bestaat momenteel uit 5 medewerkers, waarvan 2 gepromoveerd en 1 bijna gepromoveerd. Alle medewerkers hebben ook een universitaire affiliatie, hetzij aan de Universiteit Twente, hetzij aan de Universiteit Utrecht. Veelal gaat het daarbij om een 0,0 of 0,2 aanstelling als docent of en aanstelling als buitenpromovendus.

Als kleine organisatie kunnen wij alle operationele beslissingen in onderling overleg nemen. Taken als boekhouding en facilitair zijn ook verdeeld onder de medewerkers.

Formeel eindverantwoordelijke als (onbezoldigd) directeur is prof. dr. Jan Telgen, emeritus hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector aan de Universiteit Twente. Adjunct directeur en ook tekeningsbevoegd is ir. Niels Uenk.

We zijn altijd op zoek naar talentvolle nieuwe medewerkers die een passie hebben voor het doen van onderzoek en het publiceren daarover, gecombineerd met het doen van praktische opdrachten. De bedoeling is dat onze medewerkers via een aantal wetenschappelijke publicaties toewerken naar een academische promotie.