PPRC-publicaties

2018

2017

  • 2017, december, De kunst van het kiezen, Ars Aequi, december 2017.
  • 2017, mei, Spanning tussen het evenredigheidsbeginsel en het gelijkheids- en transparantiebeginsel bij het uitsluiten van ondernemingen in het aanbestedingsrecht, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht (NTER) 2017-3, p. 53-61.
  • 2017, februari, Characteristics of Separate Operational Units – A Study on Aggregation Rules under Public Procurement Law (pp. 65-66) (2 p.), in Kirsi-Maria Halonen (Eds.), 10 februari 2017, Stockholm: Swedish Competition Authority.

 

2016

 

  • 2016, december, Een open toetredingssysteem zonder selectie: een nieuwe rechtsfiguur die buiten de werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen valt? Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) 2016, afl. 8, pp. 908-916.
  • 2016, januari, Naar een nieuwe balans tussen market en overheid, Nederlands Juristenblad, 2016, nr. 4, pp. 270-271.

 

2015

 

  • Jan Telgen, Niels Uenk, Wouter Lohmann and Elisabetta Manunza, Conditions on lots. Practical desirability versus legal acceptability, pp. 90-98, in: Gustavo Piga and Tünde Tatrai (Eds), Public Procurement Policy, New York/Abingdon, Oxon: Routledge 2016.

 

2014

 

 

2013