Lezingen

PPRC BV hecht, als kennisinstituut, veel belang aan het verspreiden van wetenschappelijke en praktische kennis over publieke inkoop. Door de jaren heen hebben wij op vele plekken lezingen, workshops en dialoogsessies gehouden. Hieronder vindt u een overzicht van onze recente voordrachten.

2018

 • 2018, september. Monitor Gemeentelijke Zorginkoop, Zorg+Welzijn Beleidsdag, 25 september 2018.
 • 2018, september. Municipalities procuring youth care in the Netherlands: a proliferation of methods?, presentatie op het Public Procurement Research Students congres, Nottingham, 21 september 2018.
 • 2018, september. Opdrachtgeverschap in het Sociaal Domein, lezing op de Kennisuitwisseling Inkoop Jongvolwassenen, 18 september 2018.
 • 2018, september. Monitor Gemeentelijke Zorginkoop, lezing voor BIZOB, 13 september 2018.
 • 2018, september. Resultaatgericht inkopen van WMO-diensten, lezing bij de Kennis- en praktijkweek Sociaal Domein van VWS, 7 september 2018.
 • 2018, september. Gemeentelijke zorginkoop in beeld, lezing bij de Kennis- en praktijkweek Sociaal Domein van VWS, 7 september 2018.
 • 2018, juni. Gemeentelijke zorginkoop, gastcollege Rotterdam School of Management, 29 juni 2018.
 • 2018, juni. De invloed van inkoop op Innovatie en nieuwe technologie in het Sociaal Domein, lezing bij het Sociaalweb congres, 14 juni 2018.
 • 2018, mei. Afscheidscollege Jan Telgen als Hoogleraar, Universiteit Twente, 25 mei 2018.
 • 2018, mei. Verdiepingssessie over de inkoop van Jeugdhulp, lezing aan medewerkers van het Nederlands Jeugdinstituut, 3 mei 2018.
 • 2018, maart. Stand van zaken en de eerste onderzoeksresultaten van het onderzoek ‘Monitor Gemeentelijke Zorginkoop’, bijeenkomst begeleidingsgroep PIANOo, 27 maart 2018.
 • 2018, maart. Social Return on Investment in de Nederlandse overheidsinkoop, gastcollege aan de Universiteit Utrecht, 12 maart 2018.
 • 2018, februari. Gemeentelijke zorginkoop, lezing bij de VNG platform Sociaal Domein Overijssel, 22 februari 2018.
 • 2018, februari. Onderzoek impact van sociale wijkteams, klankbordgroep CPB, 21 februari 2018.
 • 2018, februari. Gunningsmethodieken, masterclass aan de Universiteit Utrecht, 5 en 6 februari 2018.
 • 2018, januari. De inkoopsystematiek van de 14 Twentse gemeenten, expertsessie OZJT/Samen14.
 • 2018, januari. Gunningsmethodieken, training aan Waterschap Hollandse Delta, 30 januari 2018.
 • 2018, januari. Inleiding tot Public Procurement, lezing tijdens WION 2018, 24 januari 2018.