Mr. Gerrieke Bouwman

  • Mr. Gerrieke Bouwman (mei 2017), Spanning tussen het evenredigheidsbeginsel en het gelijkheids- en transparantiebeginsel bij het uitsluiten van ondernemingen in het aanbestedingsrecht, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht (NTER) 2017-3, p. 53-61.
  • Mr. GerriekGerriekee Bouwman (dec 2016), Een open toetredingssysteem zonder selectie: een nieuwe rechtsfiguur die buiten de werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen valt? Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) 2016, afl. 8, pp. 908-916.