Column Staatscourant

Na jarenlang een column over aanbesteden en publieke inkoop in Cobouw te hebben geschreven gaan de onderzoekers van het PPRC een maandelijkse column voor de Staatscourant schijven. Het gaat om een nieuw rubriek ‘ Aanbestedingsrecht’ (onder eindredactie van Elisabetta Manunza).

In Nederland is er in algemene termen weerstand tegen aanbestedingen. In een maandelijkse column zetten PPRC-onderzoekers misvattingen en verkeerde informatie in een ander daglicht.

Elisabetta Manunza en Jan Telgen: Zorginkoop kan anders dan inkoop rioolbuizen (6 juni 2017)
Elisabetta Manunza: Burgercollectieven en aanbestedingsrecht (7 juli 2017)
Willem Janssen: Brexit: Lokaal protectionisme of wederzijdse toegang? (29 augustus 2017)
Elisabetta Manunza en Niels Uenk: Meer coherentie gewenst tussen aanbestedingsrecht en bestuursrecht (13 oktober 2017)
Elisabetta Manunza en Fredo Schotanus: Innovatie stimuleren goed mogelijk bij aanbestedingen (3 november 2017)
Elisabetta Manunza en Jan Telgen: Kabinetsambitie deskundig aanbesteden blijft achter (19 december 2017)
Elisabetta Manunza: Over nutteloze en nuttige juridisering (15 februari 2018)
Elisabetta Manunza en Chris Jansen: Beter aanbesteden? Niet polderen maar ordenen! (21 maart 2018)
Elisabetta Manunza en Chris Jansen: 'Burgerinitiatieven staan niet buiten de wet' (10 april 2018)
Willem Janssen: 'Samenwerkende overheden juichen te vroeg over private participatie' (17 mei 2018)
Elisabetta Manunza en Chris Jansen: 'Rechtsbescherming in aanbestedingszaken niet op orde' (12 juni 2018)