PPRC vertegenwoordigd op Public Procurement Symposium in Parijs

symposiumpp

Madelon Wind en Niels Uenk hebben op het vierde Interdisciplinary Symposium on Public Procurement, gehouden op 25 en 26 oktober in Parijs, wetenschappelijk PPRC-onderzoek gepresenteerd. De PPRC-onderzoekers zijn geaccepteerd in het deelthema ‘Corruption and probity in public procurement’ met het paper ‘Municipal procurement of social care – opportunitic behavior opportunities’ (auteurs: Niels Uenk, Madelon Wind, Jan Telgen). Het paper beschrijft verschillende modellen van opdrachtgeverschap die door Nederlandse gemeenten worden gehanteerd voor het inkopen van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo 2015, en individuele jeugdhulpvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet. Vanuit een Agency-theory perspectief beschrijft het paper voor elk van de modellen de kansen voor opportunistisch gedrag door zorgaanbieders.