PPRC geïnterviewd door Zorgvisie

PPRC-collega’s Niels Uenk en Madelon Wind zijn door Zorgvisie geïnterviewd in het kader van de recent uitgebrachte Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020.

In het interview worden vier misverstanden bij de inkoop van Wmo-diensten en jeugdzorg in kaart gebracht. Lees het interview hier.