Onderzoekscentrum publieke inkoop en opdrachtgeverschap


Willem Janssen gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht

Willem-Janssen-1-e1529048323770-560x374

Op vrijdag 15 juni 2018 om 10.30 uur verdedigde PPRC-onderzoeker Dr. Willem Janssen (departement rechtsgeleerdheid) zijn dissertatie getiteld: Europees aanbestedingsrecht en zelforganisatie: een nexus met spanningen en oplossingen. Het doorgronden van de nexus De nexus tussen het Europees aanbestedingsrecht en zelforganisatie van overheden in de Europese Unie wordt vaak als onduidelijk bestempeld en wordt daardoor niet goed begrepen. Overheden en marktpartijen worstelen daarmee in deLees meer…


Jan Telgen over aanbestedingen Wmo en jeugdhulp

PPRC.psd juist formaat

In gesprek met Zorgvisie bespreekt prof. dr. Jan Telgen aanbestedingen in het sociale domein. Volgens Telgen is het niet nodig om zorg uit het sociale domein via aanbestedingen te regelen: ”Gemeenten gebruiken nu vaak bestuurlijk aanbesteden of het Zeeuws model om tot contracten te komen, waarbij gemeentes voorwaarden opstellen waar aanbieders aan moeten voldoen”. De cliënt kan vervolgens kiezen uit de geselecteerdeLees meer…


Elisabetta Manunza in Staatscourant: ‘Burgerinitiatieven niet buiten de wet’

Staatscourant logo

Alhoewel burgerinitiatieven of andere vrijwilligersorganisaties, als zodanig, niet buiten het bereik van de Europese aanbestedingsregels vallen, kan uit hoofde van dwingende redenen van algemeen belang een inbreuk op de Unierechtelijke vrijheden in een nationale regeling worden gerechtvaardigd. In een column in de Staatscourant bespreken prof. dr. Elisabetta Manunza (RGL) en prof. dr. Chris Jansen (VU Amsterdam) de rechtspraak van hetLees meer…


Jan Telgen krijgt IPSERA Lifetime Achievement Award toegekend

Untitled-2-3-1

Tijdens de jaarlijkse IPSERA (International Purchasing & Supply Education & Research Association) conferentie in Athene heeft, co-directeur van het PPRC, professor Jan Telgen de IPSERA Lifetime Achievement Award toegekend gekregen. In 2016, bij het 25-jarig bestaan van de organisatie, werd deze award in het leven geroepen om personen te eren die uitzonderlijke bijdragen hebben geleverd aan de voortgang van ‘PurchasingLees meer…


Elisabetta Manunza in de Staatscourant en op Aanbestedingscafé.nl over Beter aanbesteden

Elisabetta Manunza Chris Jansen

In een interview op Aanbestedingscafé.nl en een column in de Staatscourant pleiten professor Elisabetta Manunza (UU) en professor Chris Jansen (VU Amsterdam) voor betere – en meer centrale – regulering van de aanbestedingspraktijk. De Actieagenda Beter aanbesteden zal de problematiek niet direct oplossen omdat, volgens Manunza, ‘’de problemen niet alleen in de toepassing zitten, die zitten ook in beleid enLees meer…