Onderzoekscentrum publieke inkoop en opdrachtgeverschap


WMO en Jeugdhulp terug in de tijd gezet

Untitled-1-01

In oktober 2018 heeft de hoogste bestuursrechter in Nederland, de Centrale Raad van Beroep, een uitspraak gedaan met verstrekkende gevolgen voor de praktijk van de gemeentelijke zorginkoop. De CRvB oordeelde dat gemeenten zorg niet langer alleen in resultaatdefinities mogen toewijzen, maar altijd minimaal het aantal uren zorg in de beschikking moeten vermelden. Hoewel de uitspraak niet rechtstreeks het inkopen vanLees meer…


PPRC vertegenwoordigd op Public Procurement Symposium in Parijs

symposiumpp

Madelon Wind en Niels Uenk hebben op het vierde Interdisciplinary Symposium on Public Procurement, gehouden op 25 en 26 oktober in Parijs, wetenschappelijk PPRC-onderzoek gepresenteerd. De PPRC-onderzoekers zijn geaccepteerd in het deelthema ‘Corruption and probity in public procurement’ met het paper ‘Municipal procurement of social care – opportunitic behavior opportunities’ (auteurs: Niels Uenk, Madelon Wind, Jan Telgen). Het paper beschrijftLees meer…


PPRC-onderzoek ‘Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2018’ naar Tweede Kamer gestuurd.

PPRC.psd juist formaat

Onderzoekers van het PPRC (Niels Uenk, Madelon Wind en Jan Telgen) hebben samen met het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van PIANOo de stand van zaken rond gemeentelijke inkoop in het sociaal domein in beeld gebracht. Van álle gemeenten hebben de onderzoekers álle inkoopprocedures en contracten van Wmo-maatwerkvoorzieningen en individuele Jeugdhulpvoorzieningen verzameld en geanalyseerd. In totaal zijn 4.140 contracten geanalyseerd opLees meer…


Jan Telgen over aanbestedingen Wmo en jeugdhulp

PPRC.psd juist formaat

In gesprek met Zorgvisie bespreekt prof. dr. Jan Telgen aanbestedingen in het sociale domein. Volgens Telgen is het niet nodig om zorg uit het sociale domein via aanbestedingen te regelen: ”Gemeenten gebruiken nu vaak bestuurlijk aanbesteden of het Zeeuws model om tot contracten te komen, waarbij gemeentes voorwaarden opstellen waar aanbieders aan moeten voldoen”. De cliënt kan vervolgens kiezen uit de geselecteerdeLees meer…


Jan Telgen krijgt IPSERA Lifetime Achievement Award toegekend

Untitled-2-3-1

Tijdens de jaarlijkse IPSERA (International Purchasing & Supply Education & Research Association) conferentie in Athene heeft, co-directeur van het PPRC, professor Jan Telgen de IPSERA Lifetime Achievement Award toegekend gekregen. In 2016, bij het 25-jarig bestaan van de organisatie, werd deze award in het leven geroepen om personen te eren die uitzonderlijke bijdragen hebben geleverd aan de voortgang van ‘PurchasingLees meer…