PPRC BV

PPRC BV is een onderzoek- en adviesbureau dat zich richt op het ontwikkelen en verspreiden van kennis over inkopen / aanbesteden in de publieke sector (Public Procurement). Daarbij combineren we inkooptechnische en aanbestedingsrechtelijke kennis in een multidisciplinaire aanpak.

Onze medewerkers hebben wetenschappelijke ambities en combineren hun onderzoekswerk met praktische maatschappelijke inzet. Inhoudelijk werken we aan publicaties over een veelheid aan onderwerpen binnen Public Procurement. Deze publicaties verschijnen in (semi) wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen en worden gratis ter beschikking gesteld.

De financiering voor deze activiteiten wordt verkregen door ook betaalde onderzoeken uit te voeren. Dergelijke onderzoekopdrachten komen van overheden, maar ook van branche organisaties en individuele bedrijven.

PPRC BV is een sociale / non-profit onderneming: PPRC BV is nadrukkelijk niet gericht op het maken van winst; alle inkomsten vloeien naar het onderzoek. Ter bewaking van deze doelstelling zijn de aandelen van de BV ondergebracht bij een Stichting, die toeziet op het naleven van de doelstelling.

Inhoudelijk wordt regelmatig samengewerkt met het Public Procurement Research Centre van de universiteiten van Twente en Utrecht.