Onderzoek

De onderzoekers van het Public Procurement Research Centre voeren in interdisciplinair verband wetenschappelijk onderzoek uit, evenals onderzoek in opdracht. Opdrachten komen van een veelheid aan organisaties in de publieke en private sector.

Het PPRC richt zich daarnaast ook op het verlenen van advies vanuit een interdisciplinaire – juridische en bedrijfs- en bestuurskundige – aanpak. Daar waar een interdisciplinaire aanpak niet vereist is, voert het PPRC ook puur juridische of puur inkooptechnische onderzoeken en adviesopdrachten uit.

Kennis opgedaan wordt aan een groter publiek ter beschikking gesteld via allerlei vormen van onderwijs en opleiding voor professionals: opleidingen, leergangen, in-company cursussen en web-seminars.